Vores undervisning

Frihed til at tilrettelægge undervisningen ud fra erfaring

Vi står mål med folkeskolen – og samtidigt har vi som friskole friheden til at tilrettelægge undervisningen ud fra, hvad vi mener og har erfaring med giver den bedste læring og faglige udvikling.

Vi har flere års erfaring i at undervise ud fra principperne om Cooperative Learning. Dette betyder blandt andet, at dynamiske læringssituationer og fysisk aktivitet er en velintegreret del af vores undervisning. Vores elever har mindst 45 min. bevægelse i løbet af skoledagen – hver dag.

De musisk-kreative fag, de boglige fag og bevægelsesfagene er alle vigtige fag på Herborg Friskole, og de bliver alle prioriteret højt. Vi forventer, at vores elever møder velforberedte og læringsparate til alle fag. Det giver et langt mere dynamisk og udviklende læringsmiljø for alle elever.

Vi samlæser klasserne i flere fag og ser mange fordele ved det. Det styrker de sociale relationer på tværs af årgangene, det understøtter vores trygge læringsmiljø, og vi kan tilgodese den enkelte elev fagligt.

Et fast punkt i løbet af vores skoledag er fællestimen og power-modulet. Disse fag er en vigtig del af vores undervisning, da vi både vil danne og uddanne vores elever.

Læs mere om vores værdigrundlag, uddannelsestilbud, tilsyn/evaluering.

Hvad kan Herborg Friskole tilbyde dit barn

Se nedenstående og læs mere om hvad vi kan tilbyde dit barn på vores friskole