Undervisningsmiljø

Gennem kontakt har vi god føling med elevernes trivsel

Da vi er i tæt kontakt med alle vores elever dagligt, har vi god føling med elevernes trivsel. Vi har glade, trygge elever – og ingen mobning.

Grundlaget for vores samvær er defineret i skolens forventningsafstemning.

I praksis gør vi sådan:

  • Vi arbejder med elevernes forståelse af fællesskabets værdi.
  • Vi arbejder med gode normer i klasserne – f.eks. legeaftaler og fødselsdage.
  • Vi arbejder med gode frikvarterer, hvor alle elever har mulighed for at være med i en leg.
  • Vi arbejder med gode relationer i klasserne og på tværs af årgangene – f.eks. via skolevenne ordningen.
  • Vi samarbejder med forældrene og følger elevernes trivsel tæt.
  • Vi laver børnemiljøundersøgelser mindst hvert 3. år (som lovpligtigt)
  • På Herborg Friskole oplever vi ikke mobning. Vi definerer mobning som vedvarende bevidste handlinger, der skaber mistrivsel hos en anden elev. Vi har klare grænser for hvilken adfærd og omgangstone, vi accepterer på Herborg Friskole.

Hvis mobning alligevel skulle opstå:

  • Vil vi fastholder principperne for god omgangstone og ordentlig adfærd
  • Vil vi iværksætte skolens antimobbestrategi.
  • Vil vi skabe forandringer i en konstruktiv og fremadrettet proces.

Antimobbestrategi

Vi arbejder løbende med undervisningsmiljøet på Herborg Friskole og udarbejder den lovpligtigt undervisningsmiljøvurdering hvert 3. år.

Trivselsundersøgelse 2022

Herborg Friskole

Kontakt de forskellige afdelinger på Herborg Friskole og børnehus

Vi sidder klar til at besvare ethvert spørgsmål, du måtte have, som du ikke får besvaret her på hjemmesiden. Så tøv ikke med at ringe eller skrive til os.

Vil du i kontakt med os?

Udfyld formularen herunder og vi kontakter dig hurtigst muligt.

Eller ring på (+45) 97 17 17 01