Undervisningsmiljø

Gennem kontakt har vi god føling med elevernes trivsel

Da vi er i tæt kontakt med alle vores elever dagligt, har vi god føling med elevernes trivsel. Vi har glade, trygge elever – og ingen mobning.

Grundlaget for vores samvær er defineret i skolens forventningsafstemning.

I praksis gør vi sådan:

  • Vi arbejder med elevernes forståelse af fællesskabets værdi.
  • Vi arbejder med gode normer i klasserne – f.eks. legeaftaler og fødselsdage.
  • Vi arbejder med gode frikvarterer, hvor alle elever har mulighed for at være med i en leg.
  • Vi arbejder med gode relationer i klasserne og på tværs af årgangene – f.eks. via skolevenne ordningen.
  • Vi samarbejder med forældrene og følger elevernes trivsel tæt.
  • Vi laver børnemiljøundersøgelser mindst hvert 3. år (som lovpligtigt)
  • På Herborg Friskole oplever vi ikke mobning. Vi definerer mobning som vedvarende bevidste handlinger, der skaber mistrivsel hos en anden elev. Vi har klare grænser for hvilken adfærd og omgangstone, vi accepterer på Herborg Friskole.

Hvis mobning alligevel skulle opstå:

  • Vil vi fastholder principperne for god omgangstone og ordentlig adfærd
  • Vil vi iværksætte skolens antimobbestrategi.
  • Vil vi skabe forandringer i en konstruktiv og fremadrettet proces.

Antimobbestrategi

Vi arbejder løbende med undervisningsmiljøet på Herborg Friskole og udarbejder den lovpligtigt undervisningsmiljøvurdering hvert 3. år.
Seneste UMV er afsluttet i juni 2017: UMV 2017
UMV for indeværende periode er påbegyndt august 2017 og afsluttes juni 2020

Vi forventer at afslutte indeværende UMV i juni 2022. Det har de sidste to år ikke været muligt at gennemføre en proces omkring UMV pga. Coronasituationen og følgevirkningerne deraf. Vi forventer at afslutte indeværende UMV i juni 2022 og påbegynde en ny i skoleåret 2022-2023.

Hvad kan Herborg Friskole tilbyde dit barn

Se nedenstående og læs mere om hvad vi kan tilbyde dit barn på vores friskole