Økonomi

Forældrebetaling skole og SFO – Priser gældende pr. 1. januar 2019
Skole: Betaling for skole udgør pr. 1. januar 2020 1100 kr. pr. familie pr. måned.
SFO: Morgenmodul: 325 kr./Eftermiddagsmodul: 675 kr./Fuldtidsplads: 900 kr. pr. barn pr. måned (eftermiddags- og fuldtidsplads inkl. frugt). Søskenderabat gives til SFO-børn med fuldtidsplads, der har mindre søskende i anden pasningsform.
Skolepenge og betaling for SFO betales via PBS

Kontingent Støtteforeningen
Medlemskab af Herborg Friskoles Støtteforeningen er obligatorisk for alle skolefamilier og koster årligt 150 kr. for en familie.
Beløbet opkræves sammen med skolepenge-betalingen i februar måned.


Ansøgning om tilskud til betaling af skolepenge og SFO
Øvre grænse for husstandens årsindkomst for at kunne søge tilskud til nedbringelse af SFO- og skolepenge er pt. : v. 1 barn: 324.419 kr./ v. 2 børn: 337.593 kr. / v. 3/flere børn: 350.769 kr. Ansøgningsfrist er hvert år 1. september. Skolen sender besked ud til alle forældre i august måned, når tilskuddet kan søges. Derefter er det forældrenes eget ansvar at søge rettidigt.

KONTORTIDER

Friskolen og Børnehuset:
Mandag - torsdag kl. 8.00-12.00

CVR 30873068

© Copyright – All rights reserved.

Til top