Vores uddannelsestilbud

Herborg Friskole tilbyder et kontinuerligt forløb fra 0.- 8. klasse med forberedelse til videreforløb i 9. klasse og efterfølgende en gymnasial eller erhvervsrettet ungdomsuddannelse. 8. klasse afsluttes med studietur (sprog i praksis), skriftlige prøver og mundtlige projektfremlæggelser.

Vi står mål med de faglige krav, som gælder for folkeskolen. Derudover har vi fag som fortælling, power-modul og skolekor som en fast del af elevernes skema. I disse fag følger vi vores egen læseplan, mens vi i de øvrige fag følger de Ny Fælles Mål fra folkeskolen.

I langt de fleste perioder følger klasserne deres almindelige skemaer, men ind imellem lægges emneruger, værkstedsdage, fagdage, lejrskoler og andre anderledes skoledage, der understøtter den almindelige undervisning og skolens  værdigrundlag. I andre perioder brydes klasserne op, og elevernes inddeles i stedet efter emner, fagområder eller niveau. 

Vi underviser ud fra principperne om cooperative learning og har lang erfaring med at integrere bevægelse og dynamiske læringsprocesser i vores undervisning. Dette er en helt naturlig og velintegreret del af vores undervisning. Vi samlæser vores klasser og ser kun fordele ved dette. 

Vi ønsker at fastholde klasser med lav klassekvotient, da vi således kan bevare den tætte kontakt og god tid til hver enkelte elev.

KONTORTIDER

Friskolen og Børnehuset:
Mandag - torsdag kl. 8.00-12.00

CVR 30873068

© Copyright – All rights reserved.

Til top