Personale

Maibritt Chemnitz

Skoleleder

Underviser i musik, skolekor, morgensang, fortælling.

Mai Nedergaard Jensen

Børnehaveklasseleder

Klasselærer i 0. klasse
Underviser i dansk, matematik, udeskole, trivsel

Lene Korsholm Bertelsen

Lærer

Klasselærer i 1. klasse
Underviser i dansk, matematik, billedkunst, idræt

Maren Madsen

Lærer

Faglærer og læsevejleder
Underviser i dansk, engelsk, tysk

Peter Præst

Lærer

Faglærer
Underviser i matematik, naturfag, fysik, valgfag.

Tilde B. Petersen

Lærer

Klasselærer i 5.-6. klasse
Underviser i dansk, engelsk, historie,
håndværk/design, billedkunst

Maria Due Jensen

Lærer

Klasselærer i 3.-4. klasse
Underviser i dansk, musik, billedkunst, trivsel

Lise Hammershøj-Davidsen

Lærer

Faglærer
Underviser i dansk, engelsk, matematik , naturfag.
IT-support

Gabriella Ladekjær Vester

Lærer

Klasselærer i 1. klasse
Underviser i dansk, matematik, idræt, trivsel

Pernille Nasser

Lærer

Faglærer
Underviser i tysk, dansk, fortælling

Inga Andersen

Pædagogisk medhjælper

Conny Nielsen

Sekretær

Dennis Højriis

Serviceleder

Iris Mortensen

Rengøring

Thorkild R. Pedersen

Pedelmedhjælper

KONTORTIDER

Friskolen og Børnehuset:
Mandag - torsdag kl. 8.00-12.00

CVR 30873068

© Copyright – All rights reserved.

Til top