Høj faglighed

HØJ FAGLIGHED SER VI SOM:

 • At eleven bliver motiveret til at fordybe sig i fagligt stof
 • At elevens fulde potentiale udvikles 
 • At eleven kan anvende tilegnet stof i andre sammenhænge

Hvad skal der til for at opnå høj faglighed:

 • Engagerede lærere der holder sig fagligt ajour og har et fagligt overskud inden for dens fagområde
 • At der er blik for den enkelte elevs kompetencer og næste udviklingstrin
 • At mål tydeliggøres og italesættes 
 • At undervisningen tager udgangspunkt i elevernes livsverden, samtidig med at den vækker nysgerrighed og undren på nye områder
 • Velforberedt og kompetent undervisning, hvor der er varierede undervisningsformer.
 • Stærk klasseledelse 
 • Undervisningsparate elever
 • Gode rammer og materiale
 • At eleven har gode arbejdsrutiner og gode sociale kompetencer 

KONTORTIDER

Friskolen og Børnehuset:
Mandag - torsdag kl. 8.00-12.00

CVR 30873068

© Copyright – All rights reserved.

Til top