Fravær

Sådan meldes sygdom og fravær

Sygdom bedes ringet ind om morgenen mellem 7.40-7.55 på tlf. (+45) 97 17 17 01

Planlagt fravær bedes meddelt i god tid pr. mail eller telefonisk.

Skolen opfordrer til at planlagt fravær i skoletiden begrænses.

Hvad kan Herborg Friskole tilbyde dit barn

Se nedenstående og læs mere om hvad vi kan tilbyde dit barn på vores friskole