Forventningsafstemning

Forventninger og udbytte

Om det gode samarbejde mellem forældre, elever og Herborg Friskole

Du kan forvente af skolen:

At personalet arbejder for en god skole, hvor samtale og samarbejde vægtes.
At fagligheden vægtes højt, og vi tilstræber at give alle elever udfordringer.
At vi ser den enkelte elev og tager udgangspunkt i dennes styrkesider.
At vi møder alle elever med respekt og venlighed og arbejder målrettet med elevernes sociale kompetencer.
At vi ønsker godt samarbejde og god kontakt til hjemmet.
At alle elever er en del af et trygt skolemiljø og får styrket deres personlighed.

Vi forventer af eleven:

At du bruger et ordentligt sprog, er venlig, viser hensyn og følger skolens regler.
At du tager ansvar for dine handlinger og møder andre med respekt og venlighed.
At du møder, er forberedt og deltager aktivt i din skoledag.
At du reagerer, hvis du iagttager, at andre har det dårligt.
At du, når du går i de ældste klasser, er bevidst om de signaler du udsender i sprog, væremåde, attitude og omtale af andre.

Vi forventer af forældrene:

At du i tale og handling viser dit barn, at du værdsætter skolen og dens medarbejdere.
At du opmuntrer dit barn til at tro på sig selv.
At du samarbejder med skolen, deltager aktivt i møder og bakker op om arrangementer omkring skolen.
At du som forældre sørger for, at eleven møder veludhvilet, har spist morgenmad og har medbragt sund mad til en hel skoledag.
At du holder dig informeret om, hvad der foregår i og omkring skolen.
At du reagerer, hvis du iagttager, at dit barn eller andre har det svært.

Hvad kan Herborg Friskole tilbyde dit barn

Se nedenstående og læs mere om hvad vi kan tilbyde dit barn på vores friskole