Forældreopgaver

Forældrene bidrager til den gode atmosfære

Vores børn vokser op med mange glade og hyggelige dage, hvor de og deres forældre bidrager med f.eks. rengøring og arbejdsdage. Børnene oplever forældrene være sammen om praktiske opgaver på deres skole og i børnehuset. Det giver kendskab til hinanden, og det giver medejerskab – og dette er i høj grad med til at styrke fællesskabet på skolen og i børnehuset og trivsel for det enkelte barn.

Det er obligatorisk at deltage i:

 • En rengøringsdag hvert år for alle forældre på skolen og i børnehuset. Bestyrelsen indkalder.
 • Årgangsopgaverne på den årgang, hvor man har børn i skolen. Klasserepræsentanterne er tovholdere og kontakter skolen, når det arrangement, hvor man skal hjælpe, nærmer sig.
 • Bestyrelsen planlægger ligeledes hvert år en arbejdsdag. Denne dag er frivillig for forældre. Vi opfordrer dog til, at familierne så vidt muligt deltager. Dette er også en hyggelig dag, og der er også ”små” vigtige opgaver, der ikke kræver en masse fysik.
 • Støtteforeningen mangler indimellem praktiske hænder og sender besked ud. Skolen og børnehuset henstiller til, at forældrene indimellem giver en hånd med.

Årgangsopgaver – alle forældre

Der udpeges på årets første forældremøde en tovholder fra hver klasse til de forskellige årgangsopgaver. Tovholderne indkalder til møde/fordeling af opgaver. Skolen har ’to-do-liste’ til hvert arrangement.

Tovholderne returnerer opdateret ’Todo’ efter arrangementet.

0.-1. klasse: Generalforsamling

 • Opstilling borde/stole i KUBEN
 • Dække borde/klargøre service
 • Sørge for kaffe/te/kage
 • Oprydning og opvask (bestyrelsen og støtteforeningen hjælper)
 • Støtteforeningen sørger for indkøb af kaffe/te/øl/vand og pengekasse

2. og 3. klasse: Fællesspisning/musicalaften

 • Kaffe-kagebord i Kuben (efter musical)
 • Opsætning af borde/stole i Foyeren/Lillesal (efter musical)
 • Dække borde
 • Brygge kaffe/te
 • Koordinere kagebagning (evt. opslag på FB) og servere/anrette
 • Hjælpe til fællesspisning på skolen (før musical)
 • Bestille pizzaer/lave aftaler
 • Opsætning af borde/stole rundt på skolen til spisning. Familierne har selv service med.
 • Servere maden og sørger for oprydning efter spisning.

4.-8. klasse: Oprydning efter musical

 • Oprydning i salene, foyeren og køkken

4.-5. klasse: Uddeling af sognebladet – 4 gange om året

 • (1 kr. pr. blad overføres til klassekassen)

7. klasse: Dimission

 • Opstilling stole, buffetborde og pynt
 • Købe ind, forberede forplejning/kaffe m.m. og servere

Oprydning/opvask 6., 7. og 8. klasse: Julemarked (loppemarked)

 • 8. klasse udgår af udvalget efter julemarkedet
 • Sørge for annonce til sogneblad/ugeavis
 • Lave arbejdsfordelingsplan m.m. i forbindelse med afholdelse af selve julemarkedet (fredag + lørdag) Afholde møde for alle forældre umiddelbart før julemarked (gennemgå arbejdsplanen)

Bestyrelsen og skolen: Åben Skole

 • Forældre medbringer selv mad og service til fællesspisning.
 • Skolen sørger for at sætte borde/stole op
 • Støtteforeningen sælger øl-vand
 • Bestyrelsen står for oprydningen/opvask
Herborg Friskole

Kontakt de forskellige afdelinger på Herborg Friskole og børnehus

Vi sidder klar til at besvare ethvert spørgsmål, du måtte have, som du ikke får besvaret her på hjemmesiden. Så tøv ikke med at ringe eller skrive til os.

Vil du i kontakt med os?

Udfyld formularen herunder og vi kontakter dig hurtigst muligt.

Eller ring på (+45) 97 17 17 01