Børnehus

Pædagogisk tilgang

Vi mener, at alle børn har noget, de er gode til, og at alle børn gør deres bedste. Ud fra vores anerkendende pædagogik og nære kendskab til det enkelte barn planlægger vi aktiviteter af høj kvalitet, der både tilgodeser hvert enkelt barn og fællesskabet.
Vi er engagerede, nærværende og tydelige voksne, der har som mål, at alle børn skal være en del af et trygt miljø. Gennem samværet med børnene og som troværdige rollemodeller ønsker vi at styrke både det enkelte barns og fællesskabets udvikling og trivsel.

Grundlæggende handler det om:

 • At alle taler pænt til hinanden
 • At man følger de anvisninger, der gælder for fællesskabet
 • At man hjælper og passer på hinanden

Forældresamarbejde

Vi har et tæt forældresamarbejde og inddrager forældrene som en vigtig del af børnenes trivsel i børnehuset. Som forældre i børnehuset forventer vi, at du kan samarbejde med dine ’medforældre’. Vi mener, at sammenhold omkring vores børn giver sammenhold blandt vores børn.

Åbenhed og ærlighed forældre og personale imellem er grundlaget for et godt samarbejde om jeres barn.

Inden jeres barn begynder i børnehuset, tilbydes I en opstartssamtale og I er meget velkomne til at komme på besøg med jeres barn. Alle børn modtager et velkomstbrev inden opstart.

Forældre tilbydes en samtale, når jeres barn har gået i børnehuset i 3-4 måneder. Her taler vi om, hvordan den første tid i børnehuset er gået.

En gang om året holder vi forældresamtaler for alle vuggestue- og børnehavebørnene, hvor vi taler om barnets trivsel og udvikling.
Er der noget, I gerne vil tale om, er I altid velkomne til at henvende jer til personalet. I kan som forældre til enhver tid aftale en samtale med personalet om forhold, der vedrører jeres barn. Har personalet behov for at tale med forældrene om barnet, henvender vi os til jer.

Vi forventer:

 • At I så vidt muligt deltager i børnehusets arrangementer.
 • Bakker op om børnehusets arbejde.
 • Holder jer orienteret på mail, infotavlerne i garderoberne og på hjemmesiden.
 • At jeres børn har udetøj, der passer til årstiden.

Vuggestue

Dagsrytme:

 • kl. 6.20 – 7.30 tilbydes der morgenmad. SFO-børnene spiser morgenmad i børnehaven
 • Kl. 7.55 går SFO-børnene til morgensang
 • Ca. Kl. 8.30 Vuggestuen og børnehaven holder samlinger/spiser formiddagsmad
 • Ca. kl. 11.Vuggestuen og børnehaven spiser madpakker
 • Ca. kl. 13.30 SFO-børnene får eftermiddagsmad
 • Ca. kl. 14. Børnehavebørnene får eftermiddagsmad. I vuggestuen spiser børnene, efterhånden som de vågner.

Vuggestuen: De børn, der har brug for en lille formiddagslur tilbydes det så vidt muligt før formiddags-måltidet.
Efter frokost puttes børnene til middagssøvn. Så vidt muligt kommer børnene ud en lille tur hver dag. Det kan være en tur på legepladsen, en gåtur eller ud i naturen.

Der er mulighed for at benytte den store legeplads sammen med børnehavebørnene, eller være
på vuggestuens egen lille legeplads (nogle gange kan en stor legeplads og mange børn være
overvældende).

I vuggestuen vil vi bruge enkelte “baby-tegn” til at understøtte barnets sproglige udvikling,
så det bliver lettere for barnet at udtrykke sig og blive forstået, indtil det verbale sprog er
på plads.

Børnehaven: Grupper – når vi spiser, og ofte når vi laver aktiviteter, deler vi børnene i følgende grupper: haletudserne (de yngste), frøerne (de mellemste) og græshopperne (de ældste) Vi kan tilgodese hvert enkelt barn bedst, når vi er en mindre gruppe og tilpasse læringsmiljøet til den enkelte aldersgruppe. Over middag er vi altid ude, og sovebørnene sover til middag.

Hvert forår laver græshopperne forskellige skole forberedende aktiviteter – bl.a. arbejder de med begreber, tal, bogstaver, læser længere bøger, øver trafik, og derudover har de et tæt samarbejde med 0.kl.

SFOen: Her er der god plads til at lege både inde og ude efter endt skoledag. Der vil ofte være nogle aktiviteter i løbet af eftermiddagen, det kan være alt fra kreative aktiviteter, bevægelse i Kuben eller lege på sportspladsen. Nogle gange er det frivilligt at være med i de ting, der bliver arrangeret, andre gange skal man være med.

Hver måned laver vi månedsplaner for alle 3 grupper. På månedsplanerne skriver vi, hvilke emner vi arbejder med, og hvornår de forskellige aktiviteter finder sted.

Herborg Friskole

Kontakt de forskellige afdelinger på Herborg Friskole og børnehus

Vi sidder klar til at besvare ethvert spørgsmål, du måtte have, som du ikke får besvaret her på hjemmesiden. Så tøv ikke med at ringe eller skrive til os.

Vil du i kontakt med os?

Udfyld formularen herunder og vi kontakter dig hurtigst muligt.

Eller ring på (+45) 97 17 17 01