Slide background
Slide background
Slide background

Friskolens nyhedsbrev August 2017

 

Denne og næste uge bærer præg af, at nye skemaer, rutiner og nye fag skal falde på plads. Trivsel og en god start for alle er vigtigt og vi sætter som altid lidt ekstra tid af til dette her i begyndelsen af skoleåret. Vi kan allerede nu mærke, at det bliver et godt skoleår. Der er en rigtig god stemning på skolen.

Inden længe modtager I invitationer til forældremøder i klasserne (0.-4. klasse d. 11/9 og 5.-8. klasse d. 25/9). Der vil I blandt andet komme til at høre mere om, hvordan det går i klasserne og vi skal se nærmere på, hvordan vi arbejder med trivsel her på skolen. Vi regner med, at alle børn er repræsenteret til møderne. Det er i høj grad jeres møder, så kom gerne med indspark og gode idéer på forhånd, hvis I har noget i tankerne.

Husk i øvrigt, at der er valg af klasserepræsentanter på forældremøderne. ’Gamle’ klasserepræsentanter sidder frem til der er valgt nye. Og husk venligst at videregive klassemapperne til nye klasserepræsentanter.

Linjefag
Et af de nye tiltag i dette år er linjefag for 5.-8. klasse. Vi tilfører ekstra ressourcer til undervisningen i 5.-8. klasse i form af flere undervisningstimer og eksterne undervisere. Tanken er, at eleverne over en fireårig periode både kan og - til dels - skal vælge sig ind på forskellige linjefag, der både giver dem mulighed for at fordybe sig i særlige emner og på samme tid også udfordrer dem på områder, de ellers ikke ville møde i grundskolen. Eleverne er i dag blevet introduceret til hvilke fag, der er på skemaet de næste måneder. Som altid, så ligger der nøje pædagogiske og faglige overvejelser bag tilrettelæggelsen af linjefagene, og vi evaluerer naturligvis undervejs og justerer, hvis der er behov.

En del af undervisningen foregår uden for friskolen. Unglederuddannelsen foregår i samarbejde med HUF. I den første periode undervises eleverne i teori af en DGI Unglederinstruktør. Dette foregår i linjefagstimerne. Praktikken, der følger efter, foregår i HUF-regi. Hele forløbet afsluttes med DGI Unglederkursusbevis. Eleverne i 7.- 8. klasse har i år førsteprioritet til Unglederuddannelsen. Hvis der er plads på holdet, må eleverne i 5.-6. klasse gerne følge undervisningen og efterfølgende deltage i praktikken som assistenter. Undervisningen i E-sport foregår på Dhe og varetages af Dhe’s nye lærer i E-sport.

Nærmere præsentation af fagene kommer på forældremødet i 5.-8. klasse. Vi glæder os meget til dette nye tiltag og har en klar forventning om, at det vil bidrage positivt til elevernes faglige, personlige og sociale udvikling. Med forbehold for ændringer, så ser den overordnede planlægning af linjefagene ud således i år:

SMS
Ligesom sidste år sender vi en venlig reminder hjem via sms, hvis jeres børn ikke har fået lavet lektier eller f.eks. har glemt håndklæde/idrætstøj. Husk venligst også lektiebogen med i tasken hver dag. Den kan også bruges til korte beskeder ml. skole/hjem. Som altid kan I forvente, at alle lektier bliver noteret i lektiebogen. Også dem, jeres børn når at lave i skolen. Så har I en god mulighed for at følge med derhjemme.

Skiftetøj
Det er stadig sommer, men græsset er ofte vådt. Vi er ude i idræt og power i hvert fald frem til efterårsferien. Det er en god idé med skiftetøj/gummistøvler på skolen.

Cykelbus
Der er nu flere forældre, der har været forbi og spurgt til vores cykelbus. Vil I give jeres børn besked om, at vi i næste uge bruger et øjeblik på at finde ud af hvem, der skal cykle til skole og gerne vil have nogle at følges med. Så ser vi, om der er flere, der kan finde sammen.

Sygdom/fravær
Ring venligst på tlf. 97171701 mellem 7.40-7.55. Eller send en mail til skoleleder@herborg-friskole.dk

Kontakt
Kig gerne forbi lærerværelset eller kontakt lærerne via mail, hvis I har spørgsmål eller der er andet. Vi svarer normalt mails indenfor et par dage. Uopsætteligt kan altid ringes ind til skolens kontor. Sms til skolens mobiltelefoner besvares normalt ikke.

Efter skoletid
Klaver-, guitar- og trommeundervisning på Herborg Friskole begynder i den kommende uge.
HUF – fodbold er begyndt i mandags. På Herborg Nyt (FB-side) kan I følge med i, hvornår gymnastik, ungdomsklub og andre aktiviteter begynder.
Birgits Billedskole – første gang torsdag d. 7. september. Foregår i Herborg Kultur- og fritidscenter. Der er vist kommet tilmeldingssedler ud med en anden dato. Det er torsdag d. 7. september, der gælder.

Vi søger
Har I velholdte selepuder og sandsager i overskud? … så modtager vi gerne. Kan afleveres ved kontoret.

Alle bøger bedes indbundet – senest denne uge.

Ansøgning om tilskud til betaling af skolepenge
Skema kan afhentes på kontoret. Ansøgningen skal returneres til skolens kontor senest 1. september.

Glemte sager
Der er stadig glemte sager på skolen efter overnatning. Vil I få det sidste med hjem ;-D

God weekend til alle,
Mange hilsner fra Maibritt