Slide background
Slide background
Slide background

Økonomi

Priser gældende pr. 1. januar 2019

Skole: Betaling for skole udgør pr. 1. januar 2020 1100 kr. pr. familie pr. måned.
SFO: Morgenmodul: 325 kr./Eftermiddagsmodul: 675 kr./Fuldtidsplads: 900 kr. pr. barn pr. måned (eftermiddags- og fuldtidsplads inkl. frugt). Søskenderabat gives til SFO-børn med fuldtidsplads, der har mindre søskende i anden pasningsform.

Ansøgning om tilskud til betaling af skolepenge og SFO
Øvre grænse for husstandens årsindkomst for at kunne søge tilskud til nedbringelse af SFO- og skolepenge er pt. : 1 barn: 324.419 kr./ 2 børn: 337.593 kr. / 3 børn: 350.769 kr.
Ansøgningsfrist er hvert år 1. september. Skolen sender besked ud til alle forældre, når tilskuddet kan søges. Derefter er det forældrenes eget ansvar at søge rettidigt.

Kontingent Støtteforeningen
Medlemskab af Herborg Friskoles Støtteforeningen er obligatorisk for alle skolefamilier og koster årligt 150 kr. for en familie.

Beløbet indbetales på reg. nr. 7604 konto nr. 1138314
Husk at notere navn, adresse og mailadresse ved indbetalingen.
Du kan også sende en mail til:
Linda Venø, sekretær
Mailadr.: lindaveno@hotmail.com