Slide background
Slide background
Slide background

Fravær

Sygdom bedes ringet ind om morgenen mellem 7.40-7.55 på tlf. 97 17 17 01.

Planlagt fravær bedes meddelt i god tid pr. mail eller telefonisk.

Skolen opfordrer til at planlagt fravær i skoletiden begrænses.