Slide background
Slide background
Slide background

Årgangsopgaver

 

Vores elever vokser op med mange glade og hyggelige dage, hvor de og deres forældre har bidraget med f.eks. fællesrengøring og arbejdsdage. Eleverne oplever forældrene være sammen om praktiske opgaver på deres skole. Det giver kendskab til hinanden, og det giver medejerskab – og dette er i høj grad med til at styrke fællesskabet på skolen og trivsel for den enkelte elev.

Alle familier deltager i en årlig rengøringdag og en årlig arbejdsdag. Bestyrelsen indkalder.

Der ud over har hver årgang følgende opgaver:

  • 0. og 1. klasse: Generalforsamling.
  • 2. og 3. klasse: Musicalaften.
  • 4. og 5. klasse: Uddeling af Herborg Nyt. 
  • 6. og 7. klasse: Dimission
  • 6., 7. og 8. klasse: Loppemarkedet. 
  • 7. og 8. klasse: Tak for hjælpen til vores frivillige.
  • 8. klasse: Julefrokost/Chaufførerne.

Læs mere om Årgangsopgaverne her. 

Støtteforeningen sender besked ud, når der søges frivillige hænder til andre støttearrangementer og -opgaver. 

Friskolen opfordrer alle familier til så vidt muligt at byde ind. Alle opgaver - store som små - er vigtige for os og værdsættes.

Som forældre har du ligeledes mulighed for en større grad af indflydelse f.eks. gennem friskolens bestyrelse eller vores støtteforening.