Slide background
Slide background
Slide background

Personalet

Maibritt Chemnitz

Maibritt Chemnitz

Skoleleder

Underviser i musik, skolekor, morgensang, fortælling.
Mai Nedergaard Jensen

Mai Nedergaard Jensen

Børnehaveklasseleder

Klasselærer i 0. klasse
Underviser i dansk, matematik, udeskole, trivsel
Lene Korsholm Bertelsen

Lene Korsholm Bertelsen

Lærer

Klasselærer i 1. klasse
Underviser i dansk, matematik, billedkunst, idræt
Maren Madsen

Maren Madsen

Lærer

Faglærer og læsevejleder
Underviser i dansk, engelsk, tysk
Peter Præst

Peter Præst

Lærer

Faglærer
Underviser i matematik, naturfag, fysik, valgfag.
Tilde B. Petersen

Tilde B. Petersen

Lærer

Klasselærer i 5.-6. klasse
Underviser i dansk, engelsk, historie,
håndværk/design, billedkunst
Maria Due Jensen

Maria Due Jensen

Lærer

Klasselærer i 3.-4. klasse
Underviser i dansk, musik, billedkunst, trivsel
Lise Hammershøj-Davidsen

Lise Hammershøj-Davidsen

Lærer

Faglærer
Underviser i dansk, engelsk, matematik , naturfag.
IT-support
Gabriella Ladekjær Vester

Gabriella Ladekjær Vester

Lærer

Klasselærer i 1. klasse
Underviser i dansk, matematik, idræt, trivsel
Pernille Nasser

Pernille Nasser

Lærer

Faglærer
Underviser i tysk, dansk, fortælling
Inga Andersen

Inga Andersen

Pædagogisk medhjælper

Conny Nielsen

Conny Nielsen

Sekretær

Dennis Højriis

Dennis Højriis

Serviceleder

Iris Mortensen

Iris Mortensen

Rengøring

Thorkild R. Pedersen

Thorkild R. Pedersen

Pedelmedhjælper