Slide background
Slide background
Slide background

Personalet

Maibritt Chemnitz

Maibritt Chemnitz

Skoleleder


Underviser i musik, skolekor, morgensang, fortælling.
Er sygemeldt indtil uge 43
Mai Nedergaard Jensen

Mai Nedergaard Jensen

Børnehaveklasseleder

Klasselærer i 0. klasse
Underviser i dansk, matematik, udeskole, trivsel
Lene Korsholm Bertelsen

Lene Korsholm Bertelsen

Lærer

Klasselærer i 1. - 2. klasse
Underviser i dansk, matematik, billedkunst, idræt
Maren Madsen

Maren Madsen

Lærer & Souschef

Klasselærer i 8. klasse
Underviser i dansk, engelsk, tysk
Peter Præst

Peter Præst

Lærer

Klasselærer i 4. - 5. klasse
Underviser i matematik, naturfag, fysik og valgfag.
Tilde B. Petersen

Tilde B. Petersen

Lærer

Klasselærer i 6.-7. klasse
Underviser i dansk, engelsk, historie,
håndværk/design, billedkunst
Maria Due Jensen

Maria Due Jensen

Lærer

Klasselærer i 3. klasse
Underviser i dansk, musik, billedkunst, trivsel
Støttelærer
Lise Hammershøj-Davidsen

Lise Hammershøj-Davidsen

Lærer

Faglærer
Underviser i dansk, engelsk, matematik , naturfag og IT.
Inga Andersen

Inga Andersen

Pædagogisk medhjælper

Conny Nielsen

Conny Nielsen

Sekretær

Dennis Højriis

Dennis Højriis

Serviceleder

Iris Mortensen

Iris Mortensen

Rengøring

Thorkild R. Pedersen

Thorkild R. Pedersen

Pedelmedhjælper