Slide background
Slide background
Slide background

Personalet

Maibritt Chemnitz

Maibritt Chemnitz

Skoleleder


Underviser i musik, skolekor, morgensang, fortælling
Mai Nedergaard Jensen

Mai Nedergaard Jensen

Børnehaveklasseleder

Klasselærer i 0. klasse
Underviser i dansk, matematik, udeskole, trivsel
Lene Korsholm Bertelsen

Lene Korsholm Bertelsen

Lærer

Klasselærer i 1. - 2. klasse
Underviser i dansk, matematik, billedkunst, idræt
Maren Madsen

Maren Madsen

Lærer & Souschef

Klasselærer i 8. klasse
Underviser i dansk, engelsk, tysk
Trine Lodberg

Trine Lodberg

Lærer

Klasselærer i 4. - 5. klasse
Underviser i dansk, matematik, naturfag, samfundsfag
Tilde B. Petersen

Tilde B. Petersen

Lærer

Klasselærer i 6.-7. klasse
Underviser i dansk, engelsk, historie,
håndværk/design, billedkunst
Maria Due Jensen

Maria Due Jensen

Lærer

Klasselærer i 3. klasse
Underviser i dansk, musik, billedkunst, trivsel
Støttelærer
Michael Olsen

Michael Olsen

Lærer

Faglærer
Underviser i matematik, fysik, natur-teknik
IT-support
Inga Andersen

Inga Andersen

Pædagogisk medhjælper

Conny Nielsen

Conny Nielsen

Sekretær

Dennis Højriis

Dennis Højriis

Serviceleder

Iris Mortensen

Iris Mortensen

Rengøring

Thorkild R. Pedersen

Thorkild R. Pedersen

Pedelmedhjælper