Slide background
Slide background
Slide background

Indmeldelse

Det er vigtigt både for nye forældre og for friskolen, at vi har mødt hinanden inden indskrivning. Derfor inviteres alle interesserede til et besøg på skolen og en samtale, hvor forældrene informeres om friskolens værdier og forventninger til samarbejdet. I nogle tilfælde er eleven med til dette første møde - i andre sammenhænge er eleven ikke med. Det aftales med de pågældende forældre. Ønske om besøg og evt. efterfølgende ønske om indskrivning rettes til skolelederen.

Elever til 0. klasse optages normalt i det kalenderår, hvor de fylder 6 år. Indskrivning sker i løbet af oktober og november måned året før skolestart i 0. klasse.
På øvrige klassetrin kan elever indskrives løbende.

Børn i friskolens børnehave og søskende til nuværende elever indskrives først. Øvrige elever skrives på venteliste og kontaktes såfremt, der bliver en plads.
Friskolen vurderer fra gang til gang om en pågældende klasse har plads til flere elever. Friskolen optager normalt 9-10 elever på hver årgang.

Indmeldelsesgebyr betales umiddelbart efter eleven er indskrevet.

Kontakt os