Slide background
Slide background
Slide background

DANSK+

På elevernes ugeskema er der flere lektioner om ugen, der er mærket med et plus. Det gælder både dansk+ og matematik+.

Dette betyder, at alle elever har samme fag på samme tidspunkt. I nogle perioder bryder vi klasserne op og tilrettelægger dansk og matematikundervisningen på tværs af årgangene. Dette giver os en fantastisk mulighed for at sammensætte eleverne efter fagligt niveau, interesse eller sociale relationer og det betyder, at alle vores elever bliver udfordret på et passende niveau. Da vi er en lille skole, kender eleverne hinanden rigtig godt - også på tværs af årgangene og vi oplever derfor kun positive fordele ved at kunne bryde klasserne op på denne måde.