Slide background
Slide background
Slide background

Cooperative learning

Cooperative learning er en undervisningsform, der gennem strukturerede samarbejdsprocesser skaber dynamik i klasseværelset. Vi har lang erfaring med at undervise ud fra principperne om CL og disse er en velintegreret del af vores undervisning. Det betyder, at vores undervisning er varieret gennem hele timen/skoledagen og at alle elever både bidrager og får plads.CL suppleres med mange forskellige bevægelses- og læringsaktiviteter.